Najwyższa Jakość Konsumencka

To nowe wyróżnienie jakościowe Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości wprowadzone zostało przez kapitułę programu po wnikliwej analizie rynku i potrzeb konsumentów na linii producent – odbiorca.
– Klienci nie chcą już kupować produktów i usług złej jakości, za małe pieniądze, chcą produktów co najmniej dobrych za możliwie przystępną cenę – mówi przewodniczący kapituły Projektu Najwyższa Jakość prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Najwyższa Jakość Konsumencka przyznawana będzie firmom, których usługi i produkty nie tylko spełniają wszystkie wymagane normy, ale są świadomie nakierowane na dobro i zaspokojenie potrzeb konsumentów.