Najwyższa Jakość Kapituła

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – przewodniczący Kapituły, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; prezes CGS Audytor

Michał Grześkowiak – wiceprzewodniczący Kapituły, prezes WSBJ

dr Sławomir Hinc – członek Kapituły, socjolog, specjalista ds. współpracy międzynarodowej, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

prof. Dariusz Nowak – członek Kapituły, Uniwersytet Ekonomiczny

Piotr Laskowski – członek Kapituły, wiceprezes WSBJ, dyrektor Centrum Badań i Monitorowania Jakości, redaktor naczelny Magazynu Biznes Wielkopolska