NJ w Medycynie

Ten certyfikat przyznawany jest firmom, organizacjom publicznym, samorządom oraz osobom prywatnym, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do podnoszenia jakości życia oraz gwarantują profesjonalizm i wysoki standard kompleksowych usług medycznych oparty na doświadczonym zespole specjalistów, najnowszych technologiach i profesjonalizmie w leczeniu pacjentów. Certyfikat przyznawany jest w cyklu rocznym, nieprzerwanie od 2005 roku.