NJ w Ochronie Środowiska

Ten certyfikat przyznawany jest firmom, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do podnoszenia jakości w ochronie środowiska. Certyfikat przyznawany jest w cyklu rocznym, nieprzerwanie od 2004 roku.