Programy jakościowe

Projekt NAJWYŻSZA JAKOŚĆ w swej historii organizowany był pod patronatami Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego, a także innych lokalnych samorządów. Decyzja o przyznaniu certyfikatu wydawana jest na podstawie przedstawionej przez firmę dokumentacji, wewnętrznego audytu jakościowego oraz opinii instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę środowiska, jak również opinii rynkowych.
Certyfikaty nadawane przez WSBJ to wyróżnienie, które niesie za sobą nie tylko prestiż, ale i odpowiedzialność. Są one potrzebne przedsiębiorstwom z różnych względów – prestiżowych, rynkowych, ekonomicznych i rozwojowych. Posiadanie certyfikatu Najwyższej Jakości pozytywnie wyróżnia firmę w otoczeniu, na rynku, w branży czy w regionie.

Certifikaty
Najwyższa Jakość
NJ w Ochronie Środowiska
NJ w Budownictwie
NJ w Edukacji
NJ w Medycynie
NJ w Motoryzacji
NJ w Logistyce
NJ w Turystyce, SPA i Wellness
NJ Bankowość i Finanse