ZARZĄD PRZESTRZEGA

1 (8)

W związku z powtarzającymi się informacjami dotyczącymi konkurencyjnej działalności byłego wiceprezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością (WSBJ) Przemysława Rzemienieckiego informujemy, że w dniu 3 września 2012 r. złożył on rezygnację z funkcji w zarządzie oraz z członka stowarzyszenia.
Jego obecna działalność nie ma nic wspólnego ze statutowymi działaniami WSBJ i prowadzonymi przez stowarzyszenie projektami jakościowymi.

Zarząd WSBJ